Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 3485

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
27.05.2019 2019/297 Gebyrsak Sogndal kommune Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, Ulovlig direkte anskaffelse Trukket Avgjort BEMA
20.05.2019 2018/507 Gebyrsak Trøndelag fylkeskommune Ulovlig direkte anskaffelse Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort ALBS
15.05.2019 2018/102 Rådgivende sak Tromsø kommune Avvisning av leverandør, Annet Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort TOHO
15.05.2019 2019/223 Prioritert rådgivende sak Kongsbergregionen ved Responssenteret Avvisning av tilbud Brudd på regelverket Avgjort LIRA
14.05.2019 2018/185 Gebyrsak Buskerudbysamarbeidet Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket Avgjort LIRA
09.05.2019 2018/110 Rådgivende sak Grimstad kommune Habilitet, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort MAKN
06.05.2019 2017/138 Rådgivende sak Oslo kommune Bymiljøetaten De generelle kravene i § 5, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Tildelingsevaluering Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort PEAA
03.05.2019 2017/127 Rådgivende sak IVAR IKS Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket Avgjort PEAA
30.04.2019 2018/120 Rådgivende sak Sveio kommune Avvisning av tilbud Ikke brudd på regelverket Avgjort ALBS
30.04.2019 2018/93 Rådgivende sak Helse Midt-Norge RHF De generelle kravene i § 5, Tildelingsevaluering Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort ALBS