Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Totalt antall treff: 3451

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
25.02.2019 2018/391 Gebyrsak Sørreisa kommune Ulovlig direkte anskaffelse Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort LIRA
20.02.2019 2018/24 Gebyrsak Bane NOR SF Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort KARS
20.02.2019 2018/557 Prioritert rådgivende sak Oppdal kommune Avvisning av leverandør, De generelle kravene i § 5, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort BEMA
11.02.2019 2017/184 Rådgivende sak ROR IKT Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud Brudd på regelverket Avgjort MAHA
11.02.2019 2017/334 Rådgivende sak Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort ELOK
08.02.2019 2017/162 Gebyrsak Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket Avgjort LIRA
05.02.2019 2017/168 Rådgivende sak Møre og Romsdal fylkeskommune Avvisning av tilbud Ikke brudd på regelverket Avgjort BEMA
05.02.2019 2017/171 Rådgivende sak Statens vegvesen Region Vest Avvisning av leverandør, Ettersending/supplering, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Ikke brudd på regelverket Avgjort KARS
04.02.2019 2018/565 Prioritert rådgivende sak Suldal kommune Avklaring eller retting av tilbud, Annet Avvist - uhensiktsmessig for behandling Avgjort ERGA
01.02.2019 2018/1 Rådgivende sak Bergen kommune Avvisning av leverandør, De generelle kravene i § 5, Ettersending/supplering, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Brudd på regelverket Avgjort KRCL