Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4201

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
10.01.2023 2022/1510 Rådgivende sak Alta kommune De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort ANVA
10.01.2023 2022/1584 Prioritert rådgivende sak Rennebu kommune Avlysning/totalforkastelse, De generelle kravene i § 4, Evaluerings- eller prismodell Brudd på regelverket Avgjort SYMA
10.01.2023 2022/1593 Prioritert rådgivende sak Overhalla kommune Avvisning av leverandør, Ettersending/supplering Brudd på regelverket Avgjort ANVA
09.01.2023 2022/1587 Rådgivende sak Flekkefjord kommune De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort JAFR
21.12.2022 2021/1342 Gebyrsak Sykehuset Telemark HF Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort KRCL
21.12.2022 2021/1432 Gebyrsak Sykehuset i Vestfold HF Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort KRCL
21.12.2022 2021/1601 Gebyrsak Helgelandssykehuset HF Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort OLOT
21.12.2022 2021/1602 Gebyrsak Helse Bergen HF Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort OLOT
21.12.2022 2021/2014 Gebyrsak Helse Stavanger HF Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort OLOT
21.12.2022 2022/165 Gebyrsak Tangenheia AS Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket Avgjort KRCL