Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4160

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
26.10.2022 2022/1069 Prioritert rådgivende sak Sykehusinnkjøp HF Feil i/uklar kunngjøring Ikke brudd på regelverket Avgjort OLOT
25.10.2022 2022/1093 Gebyrsak Finnmarkssykehuset Leieunntaket, Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket Avgjort JAFR
24.10.2022 2022/1324 Prioritert rådgivende sak Sykehusinnkjøp HF Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Ulovlig tildelingskriterium Ikke brudd på regelverket Avgjort SYMA
21.10.2022 2022/881 Rådgivende sak Sporveien AS De generelle kravene i § 4, Evaluerings- eller prismodell Brudd på regelverket Avgjort JOHJ
20.10.2022 2022/924 Rådgivende sak Sokndal kommune Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, Habilitet, Klassifisering av anskaffelse, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort OLOT
17.10.2022 2022/1081 Prioritert rådgivende sak Grenlandskommunenes innkjøpsenhet (GKI) Avvisning av tilbud Brudd på regelverket Avgjort ANVA
13.10.2022 2022/1011 Gebyrsak Røros kommune Ulovlig direkte anskaffelse Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort ANVA
13.10.2022 2022/1050 Gebyrsak Modum kommune Leieunntaket, Ulovlig direkte anskaffelse Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort ANVA
12.10.2022 2022/922 Gebyrsak Meløy kommune Tildelingsevaluering, Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort OLOT
11.10.2022 2022/1189 Rådgivende sak Oppdal kommune De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort SYMA