Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 53

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
14.08.2023 2023/617 Prioritert rådgivende sak Hjartdal kommune De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering Innkommet MAUL
14.08.2023 2023/590 Rådgivende sak Vestall AS Avvisning av leverandør Innkommet daei
10.08.2023 2023/525 Rådgivende sak Viken Fylkeskommune Avvisning av leverandør Innkommet daei
07.08.2023 2023/610 Prioritert rådgivende sak Vefsn kommune Avklaring eller retting av tilbud, Avvisning av leverandør Innkommet MAUL
03.08.2023 2023/419 Prioritert rådgivende sak Helse Vest RHF Avvisning av leverandør Innkommet daei
28.07.2023 2023/600 Rådgivende sak KinoNor De generelle kravene i § 4, Forhandlingsforbud Innkommet OLOT
19.07.2023 2023/587 Rådgivende sak Politiets fellestjenester Avvisning av leverandør Innkommet JOGJ
13.07.2023 2023/568 Gebyrsak Tromsø Offentlige Parkering AS Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet SATO
13.07.2023 2023/403 Rådgivende sak Kåfjord kommune Tildelingsevaluering Innkommet SATO
10.07.2023 2023/544 Gebyrsak Helse Sør-Øst RHF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet JOGJ