Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 71

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
04.03.2024 2024/241 Rådgivende sak Helse Sør-Øst RHF Avvisning av tilbud Innkommet DAEI
29.02.2024 2024/256 Gebyrsak Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon De generelle kravene i § 4, Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet DAEI
29.02.2024 2024/577 Gebyrsak Helse og Omsorgsdepartementet De generelle kravene i § 4, Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet DAEI
27.02.2024 2024/186 Prioritert rådgivende sak Øygarden kommune De generelle kravene i § 4, Ulovlig tildelingskriterium Innkommet ASPE
26.02.2024 2024/288 Prioritert rådgivende sak Rana kommune Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innkommet MAUL
26.02.2024 2024/291 Gebyrsak Osterøy kommune Avlysning/totalforkastelse, Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
21.02.2024 2024/271 Prioritert rådgivende sak Miljødirektoratet Avvisning av tilbud, Tilbudsevaluering Innkommet MAUL
16.02.2024 2024/179 Rådgivende sak Alstahaug kommune Innkommet ASPE
15.02.2024 2023/1030 Gebyrsak Gamvik kommune Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet CAES
15.02.2024 2024/217 Rådgivende sak Karasjok kommune Innkommet JUVA