Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 55

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
05.12.2023 2023/1135 Prioritert rådgivende sak Kinn kommune Avlysning/totalforkastelse, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Tilbudsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Innkommet NIKL
19.12.2023 2023/714 Rådgivende sak Abakus AS Avvisning av tilbud Innkommet DAEI
18.12.2023 2023/1169 Rådgivende sak Holmestrand kommune De generelle kravene i § 4 Innkommet DAEI
18.12.2023 2023/977 Rådgivende sak Statsbygg Avvisning av tilbud Innkommet ABJ
19.12.2023 2023/1192 Rådgivende sak NAV Rogaland De generelle kravene i § 4 Innkommet DAEI
22.12.2023 2023/1225 Prioritert rådgivende sak Agder Renovasjon IKS Innkommet DAEI
22.12.2023 2023/1226 Rådgivende sak Viken fylkeskommune Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innkommet DAEI
20.12.2023 2023/1195 Rådgivende sak Stavanger kommune Begrunnelse, Evaluerings- eller prismodell, Ulovlig tildelingskriterium Innkommet OLOT
14.12.2023 2023/1148 Rådgivende sak NAV Annet Innkommet OLOT
03.11.2023 2023/249 Gebyrsak Helse Stavanger HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT