Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 56

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
03.11.2023 2023/253 Gebyrsak Sykehuset i Vestfold HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
01.11.2023 2023/975 Rådgivende sak Oslo Kommune Avvisning av tilbud Innkommet daei
20.10.2023 2023/962 Rådgivende sak Herøy kommune Avvisning av leverandør Innkommet JOGJ
28.09.2023 2023/857 Rådgivende sak Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid v/Ullensaker kommune Tildelingsevaluering, Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet MAUL
28.09.2023 2023/862 Gebyrsak Det Digitale Vestre Agder Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
26.09.2023 2023/834 Prioritert rådgivende sak Strand kommune Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4 Innkommet MAUL
26.09.2023 2023/856 Rådgivende sak Oslobygg KF Avvisning av tilbud Innkommet daei
26.09.2023 2023/853 Rådgivende sak Nordre Follo kommune Avvisning av leverandør Innkommet NIKL
22.09.2023 2023/812 Gebyrsak DFØ Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet JOHJ
20.09.2023 2023/695 Rådgivende sak Stavanger kommune De generelle kravene i § 4 Innkommet CAES