Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 46

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
14.07.2022 2022/1019 Gebyrsak Helse Bergen HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet ANVA
13.07.2022 2022/1017 Gebyrsak Sykehuset Innlandet HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet ANVA
12.07.2022 2022/1008 Gebyrsak Oslo universitetssykehus HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet ANVA
11.07.2022 2022/1006 Gebyrsak Sykehuset Innlandet HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet ANVA
08.07.2022 2022/1007 Gebyrsak Universitetssykehuset Nord-Norge HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet ANVA
01.04.2022 2022/365 Gebyrsak Forsvaret Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet LIRA
1 3 4 5