Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 64

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
15.11.2023 2023/993 Rådgivende sak Forsvarsbygg Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Tilbudsevaluering Innkommet MAUL
16.11.2023 2023/1024 Prioritert rådgivende sak Alta kommune Innkommet DAEI
17.11.2023 2023/1069 Rådgivende sak Larvik kommune Innkommet DAEI
17.11.2023 2023/1070 Prioritert rådgivende sak Vestland fylkeskommune Avlysning/totalforkastelse, Endring av konkurransegrunnlag, Feil i/uklart konkurransegrunnlag Innkommet NIKL
20.11.2023 2023/1025 Rådgivende sak Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4 Innkommet OLOT
24.11.2023 2023/1084 Rådgivende sak Bodø kommune Tilbudsevaluering Innkommet JOGJ
24.11.2023 2023/1023 Gebyrsak Dønna kommune Avlysning/totalforkastelse, De generelle kravene i § 4, Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet CAES
28.11.2023 2023/1101 Prioritert rådgivende sak Vestland fylkeskommune De generelle kravene i § 4, Evaluerings- eller prismodell, Tildelingsevaluering Innkommet OLOT
30.11.2023 2023/1104 Rådgivende sak Sykehusinnkjøp HF Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innkommet CAES
30.11.2023 2023/1105 Prioritert rådgivende sak Avinor Flysikring AS Tilbudsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Innkommet CAES