Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 55

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
04.12.2023 2023/1099 Gebyrsak Arbeids- og velferdsetaten (NAV) Innkommet OLOT
04.12.2023 2023/1106 Rådgivende sak Vestre Viken HF Innkommet DAEI
22.12.2023 2023/1225 Prioritert rådgivende sak Agder Renovasjon IKS Innkommet DAEI
09.02.2024 2024/213 Prioritert rådgivende sak Arbeids- og velferdsetaten Innkommet DAEI
16.02.2024 2024/179 Rådgivende sak Alstahaug kommune Innkommet ASPE
1 4 5 6