Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 73

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
13.02.2024 2024/216 Rådgivende sak Hallingdal Renovasjon IKS Tilbudsevaluering Innkommet SOME
16.04.2024 2024/480 Rådgivende sak Oslo kommune Eiendoms- og byfornyelsesetaten Avvisning av tilbud, Tilbudsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Innkommet SOME
18.06.2024 2024/973 Prioritert rådgivende sak Bærum kommune Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud Innkommet SOME
1 6 7 8