Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 92

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
25.05.2021 2021/886 Rådgivende sak Bergen kommune Tildelingsevaluering Innkommet OLOT
21.05.2021 2021/848 Rådgivende sak Sykehusinnkjøp HF Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av tilbud, Feil i/uklart konkurransegrunnlag Innkommet BEMA
10.05.2021 2021/813 Rådgivende sak Arbeidstilsynet Habilitet, Ulovlig tildelingskriterium Innkommet BEMA
27.05.2021 2021/781 Rådgivende sak Hå kommune Ulovlig tildelingskriterium Innkommet BEMA
28.05.2021 2021/852 Rådgivende sak Arbeids- og velferdsetaten (NAV) De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering, Annet Innkommet MAMY
28.05.2021 2021/856 Rådgivende sak Arbeids- og velferdsetaten (NAV) Avvisning av leverandør, De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering, Annet Innkommet MAMY
20.05.2021 2021/861 Gebyrsak Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet LINE
20.05.2021 2021/957 Gebyrsak Friluftsrådet Sunnmøre Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet LINE
01.06.2021 2021/806 Rådgivende sak Bergen kommune Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innkommet ANVA
30.05.2021 2021/867 Rådgivende sak Oslo kommune Bymiljøetaten De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering Innkommet LINE