Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 55

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
31.05.2023 2023/392 Rådgivende sak Viken Vest Innkjøpssamarbeid Tildelingsevaluering Innkommet NIKL
30.06.2023 2023/516 Gebyrsak Ringsaker kommune Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet CAES
31.08.2023 2023/730 Rådgivende sak Porsgrunn kommune Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innkommet NIKL
07.09.2023 2023/744 Rådgivende sak Vygruppen AS De generelle kravene i § 4, Endring av konkurransegrunnlag, Erstatning, Tildelingsevaluering Innkommet SATO
26.09.2023 2023/834 Prioritert rådgivende sak Strand kommune Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4 Innkommet MAUL
28.09.2023 2023/857 Rådgivende sak Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid v/Ullensaker kommune Tildelingsevaluering, Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet MAUL
20.09.2023 2023/695 Rådgivende sak Stavanger kommune De generelle kravene i § 4 Innkommet CAES
19.09.2023 2023/797 Rådgivende sak Bergen kommune Tildelingsevaluering Innkommet CAES
26.09.2023 2023/856 Rådgivende sak Oslobygg KF Avvisning av tilbud Innkommet daei
22.09.2023 2023/812 Gebyrsak DFØ Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet JOHJ
1 2 3 6