Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 50

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
23.03.2023 Rådgivende sak Oslo kommune ved Bymiljøetaten Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av leverandør Innkommet JAFR
23.03.2023 2023/138 Rådgivende sak Innlandet fylkeskommune Avlysning/totalforkastelse Innkommet JOHJ
22.03.2023 2023/150 Rådgivende sak Oslo kommune Tildelingsevaluering Innkommet JAFR
22.03.2023 2023/193 Gebyrsak Bergen kommune Innkommet JOHJ
22.03.2023 2023/207 Rådgivende sak Averøy kommune Avklaring eller retting av tilbud Innkommet JOHJ
03.03.2023 2023/148 Rådgivende sak SIKT Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Innkommet JAFR
03.03.2023 2023/48 Gebyrsak Grenlandskommunenes innkjøpsenhet De generelle kravene i § 4, Ulovlig direkte anskaffelse, Ulovlig tildelingskriterium Innkommet JAFR
03.03.2023 2023/147 Gebyrsak Troms og Finnmark fylkeskommune & Tjeldsund kommune Egenregi Innkommet JOHJ
27.02.2023 2023/137 Prioritert rådgivende sak Sykehusinnkjøp HF Klassifisering av anskaffelse Innkommet JOHJ
23.02.2023 2023/122 Rådgivende sak Tromsø kommune Avlysning/totalforkastelse, De generelle kravene i § 4, Habilitet, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Innkommet JAFR
1 2 3 5