Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4429

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
02.07.2024 2023/249 Gebyrsak Helse Stavanger HF Ulovlig direkte anskaffelse Avvist - klagefristen er løpt ut Avgjort DAEI
02.07.2024 2023/253 Gebyrsak Helse Bergen HF Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket Avgjort DAEI
02.07.2024 2023/254 Gebyrsak Sykehuset i Vestfold HF Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket Avgjort DAEI
02.07.2024 2024/192 Gebyrsak Gran kommune Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket Avgjort OLOT
02.07.2024 2024/687 Prioritert rådgivende sak Trondheim kommune De generelle kravene i § 4, Tilbudsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort OLOT
01.07.2024 2024/776 Prioritert rådgivende sak Hå kommune De generelle kravene i § 4, Endring av konkurransegrunnlag, Evaluerings- eller prismodell, Tilbudsevaluering Brudd på regelverket Avgjort LIRA
27.06.2024 2023/1148 Rådgivende sak NAV Annet Brudd på regelverket Avgjort LIRA
27.06.2024 2024/594 Rådgivende sak Statsbygg Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort MAUL
24.06.2024 2023/392 Rådgivende sak Viken Vest Innkjøpssamarbeid Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort JOHJ
24.06.2024 2024/616 Prioritert rådgivende sak Sandnes Havn KF Avvisning av tilbud Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort JUVA
1 2 3 443