Gå til innhold

Fikk du med deg disse?

Klagenemndssekretariatet har den siste tiden publisert flere artikler om noen av temaene som går igjen i avgjørelsene fra Kofa. Her er en oversikt:

Husk også å få med deg Kofas første nyhetsbrev for i år, med omtale av blant annet EFTA-domstolens behandling av sak 2018/157. Nyhetbrevet finner du her.

Bilde: AbsolutVision/Unsplash