Alf Amund Gulsvik

ARBEIDSERFARING:

• 2021- Assosiert partner, Kluge, Oslo

• 2017-2021 Specialist Counsel, Wikborg Rein, Oslo

• 2014-2017 Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo

• 2011-2013 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

• 2008-2010 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

• 2007 Utsendt hospitant, EU-Kommisjonens legal service, External relations team

• 2005 Kurslærer og sensor, det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

• 2005-2008 Rådgiver, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Konkurransepolitisk avdeling

• 2002-2003 Vitenskapelig assistent og redaktør i tidsskriftet Eurorett, Senter for europarett, Oslo

UTDANNING:
• 2004 Cand. jur., Universitetet i Oslo
• 2004 Magister des Europarechts (LL.M.), Europa-Institut, Saarbrücken,
Tyskland

UTGIVELSER:
• 2. utgave av Anskaffelsesrett i et nøtteskall, medforfatter, Gyldendal
juridisk, 2017
• Public procurement – Norway Chapter, International Comparative Legal
Guides 2017 (publisert desember 2016) med Line Camilla Werner
• Anskaffelsesrett i et nøtteskall, medforfatter, Gyldendal juridisk, 2014