Arnt Skjefstad

Arnt Skjefstad er lagdommer i Gulating lagmannsrett. Tidligere har han jobbet både som advokat i advokatfirmaene Schjødt og Kluge, og som førsteamanuensis på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Skjefstad oppnådde i 2015 ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Fradrag for fordel ved erstatningsutmåling”.