Kjersti Holum Karlstrøm

Utdanning

2001 Cand. Jur, Det Juridiske Fakultet ved Universitetet i Tromsø

Arbeidserfaring

2014 Partner, SANDS – Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA

2011 – 2014 Senioradvokat, Simonsen Vogt Wiig AS

2008 – 2010 Fylkesnemdsleder, Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

2007 – 2008 Kst. Tingrettsdommer/kst. sorenskriver, Senja tingrett

2004 – 2007 Stipendiat/ amanuensis, Det Juridiske Fakultet ved Universitetet i Tromsø

2002 – 2004 Advokatfullmektig/advokat, Advokatene Bakke og Pedersen DA

2001 – 2002 Dommerfullmektig/Kst. Sorenskriver, Rana tingrett