Bjørn Berg

Arbeidserfaring

10.2017 – d.d.            Frostating lagmannsrett – Lagdommer

04.2016 – 09.2017      Folkeuniversitetet – Førsteamanuensis

02.2014 – 03.2016.     Frostating lagmannsrett – Lagdommer

08.2010 – 03.2012      Trondheim tingrett – Konstituert nestleder

08.2008 – 01.2014      Trondheim tingrett – Tingrettsdommer

02.2008 – 07.2008      Frostating lagmannsrett – Kst. lagdommer

08.2003 – 02.2008      Advokatfirma Bjerkan Stav – Advokat/advokatfullmektig.

02.2002 – 06.2003      Universitetet i Oslo, IoR – Universitetsstipendiat

03.2000 – 02.2002      Stortinget – Utvalgssekretær for Utvalget til å utrede Stortingets kontroll med regjering og forvaltning

08.1997 – 03.2000      Universitetet i Oslo, IoR – Universitetsstipendiat

07.1996 – 07.1997      Fylkesmannen i Nord-Trøndelag – Førstekonsulent

08.1994 – 07.1995      Universitetet i Oslo, IoR – Vit.ass.

Utdannelse

09.2004                       Universitetet i Oslo, dr.juris

06.1996                       Universitetet i Oslo, cand.jur

Biverv

08.2012 – d.d.            Medlem Skikkethetsnemnda NTNU

07.2009 – 06.2017.     Medlem Regional komite for etisk helseforskning

09.2007 – d.d.            Undervisning FOU Trondheim

08.2003 – 02.2008      Div. styreverv næringsliv

09.1998 – 06.2003      Sekretær Rådet for taushetsplikt og forskning

05.1997 – d.d.            Sensor jur. embetseksamen UIO, oppgaveskriver m.m.

Publikasjoner:

2017                            Når beviskravet løper løpsk, LoR 2017 s. 3.

2005                            Grunnloven og administrative økonomiske sanksjoner, JV 2005 s. 305

2005                            Forvaltningssanksjoner (doktoravhandling), Oslo 2005

2002                            Dok.nr.14 (2002-2003). Stortingets kontroll med regjering og forvaltning (medforfatter).

1999                            Når forvaltningen straffer, LoR 2000 s. 148

1998                            Riksretten – en nekrolog, JV 1998 s. 225

1997                            Om riksrettsinstitusjonen, i «Makt uten ansvar?» (Red. Eivind Smith)