Finn Arnesen

Juridisk embetseksamen vår 1989, Universitetet i Oslo

Dr. juris 1996, Universitetet i Oslo, på avhandlingen «Statlig styring og EØS-rettslige skranker» (Universitetsforlaget 1996). I studietiden var han vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett (1987) og ved Institutt for strafferett og kriminologi (1988-89).

Han har vært ved Det juridiske fakultet siden 1989, som stipendiat, førsteamanuensis og, siden 1998, professor.

Advokat hos advokatfirmaet Thommessen fra 1. januar 2002 til 31. desember 2003.

Konstituert dommer i Høyesterett fra 12. september 2011 til 29. februar 2012.​

Utvalgte verv

  • 1997-2002 Leder, Senter for europarett
  • 1997-2001 Medlem, Klagenemnda for oljeskatt
  • 2004-2010 Studiedekan ved Det juridiske fakultet
  • 2004-2005 Leder for utvalget som la frem NOU 2005: 13, Om forvalterregistrering av aksjer i norske selskaper
  • 2006- Klagenemnden for VPS ASA, nestleder
  • 2010- Utvalet for statens stipend og garantiinntekter for kunstnarar, fra 2014 nestleder
  • Mars 2015- Leder, Senter for europarett