Karin Fløistad

Arbeidserfaring:

Phd researcher, European University Institute, Firenze: 2012-
Advokat/Partner, Simonsen Vog Wiig Advokatfirma AS
Kursleder, sensor, Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet: 2010-
Møterett for Høyesterett: 2006
Nasjonal representant, Europakommisjonen, Avd.Konkurranse/Statsstøtte: 2002
Advokat, Regjeringsadvokaten: 2000-2009
Førstekonsulent, Lovavdelingen: 1998-2000

Utdanning:

Master of European Law, European University Institute, Firenze: 2002-2003
EU-rett, Kings College, London: 2001
Cand.jur., Universitetet i Oslo: 1997
Cand.mag., statsvitenskap, Universitetet i Oslo: 1993