Kristian Jåtog Trygstad

Kristian Jåtog Trygstad er advokat

Arbeidserfaring:

2019-           Partner Advokatfirmaet Mageli
2017- 2019: Partner Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS
2016-2017: Sekretariatsleder for den stortingsoppnevnte kommisjonen som gransket Scandinavian Star-brannen
2011-2015: Advokat/Partner i ALT advokatfirma
2007-2010: Advokat/advokatfullmektig i Advokatfirmaet G-Partner AS
2006-2007: Sekretær for granskingsutvalget for IKT-kontrakter i Forsvaret (Dalseide I) og deltaker i den videre granskingen av Forsvarets innkjøpsvirksomhet på IKT-området (Dalseide II)
2005-2007: Rådgiver/førstekonsulent Sivilombudsmannen
2004-2005: Rådgiver/førstekonsulent i sekretariatet til Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Utdanning:

2004: Cand. jur. Universitetet i Oslo

Publikasjoner:

Offentlige kontrakter – aktuelle tema, redaktør sammen med Espen Bakken (Gyldendal 2020)
Tildeling av offentlig kontrakter, andre utgave (Gyldendal 2017)
Tildeling av offentlige kontrakter (Gyldendal 2006)
Vedtatte foreleggs betydning for avvisningsplikten i forskrift om offentlige anskaffelser – kommentar til Robert Myhre (Lov og Rett nr 5/6 2008)
Innkjøpsregler som forhindrer økonomisk kriminalitet (Juristkontakt nr 6/2008)
Begrunnelsen for valg av tilbud (Logistikk & ledelse nr 1/2014)