Marianne Dragsten

Yrkeserfaring:

Vaar Advokat AS, partner (2018-)

Advokatfirma DLA Piper Norway DA, partner (2014-2015)

AnskaffelsesXperten AS, partner (2012-2017)

Advokatfirmaet Haavind AS, assosiert partner (2010-2012)

Regjeringsadvokaten (2006)

Klagenemnda for offentlige anskaffelser, rådgiver (2005)

Drammen tingrett, dommerfullmektig (2003-2004)

Advokatfirmaet Haavind AS, advokatfullmektig og fast advokat (2000-2010)

Utdanning:

2000: Cand. Jur., Universitetet i Oslo

Publikasjoner:

De viktigste publikasjonene er:

  • Offentlige anskaffelser – løsninger, praksis og regelverk (Universitetsforlaget 2013)
  • Artikkel om forbudet mot bruk av visse rådgivere i anskaffelsesregelverket – til festskrift for Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett (2010)
  • Håndbok i offentlige anskaffelser (Universitetsforlaget 2006)
  • Offentlige anskaffelser – kommentarutgave (Universitetsforlaget 2005)