Saksgangen

Tilsvar

I tilsvaret skal du svare på de anførsler som fremkommer i klagen.

Dersom det som har skjedd er ufullstendig presentert i klagen, bør du utfylle klagens fremstilling av saken. Dersom klagen gjelder dine vurderinger (det innkjøpsfaglige skjønn) er det viktig at du forklarer de vurderingene du har gjort.

I tilsvaret skal du også opplyse om:

  • Den anslåtte verdien av kontrakten.
  • Tidspunkt for eventuell kunngjøring.
  • Hvilken frist som gjaldt for innlevering av tilbud.
  • Fullt navn på alle leverandører som har innlevert tilbud.
  • Hvilken leverandør dere har tildelt eller inngått kontrakt med.
  • Tidspunkt for eventuell kontraktsinngåelse.

Tilsvaret sendes inn elektronisk – les mer om oversendelse her.