Taushetsplikt

Selv om du er klaget inn for KOFA gjelder din lovbestemte taushetsplikt som før.

Dokumenter med opplysninger som inneholder taushetsbelagt informasjon skal sladdes før de oversendes til KOFA og klager. Du må selv klarlegge hvilke opplysninger dette gjelder. En måte å gjøre dette på kan være å be om tilbakemelding fra den opplysningene gjelder. Du er likevel selv ansvarlig for å gjøre denne vurderingen. Dersom du tilbakeholder opplysninger må du også være forberedt på å begrunne hvorfor opplysningene er taushetsbelagt.

Det gjelder noen unntak fra taushetsplikten. Den opplysningene gjelder kan samtykke til at opplysningene gjøres kjent for KOFA og klager. Klagenemndas leder kan også samtykke til at taushetsbelagte opplysninger føres som bevis. Reglene om dette finnes i klagenemndforskriften § 11, med henvisning til reglene i tvisteloven § 22-3. En klage kan besvares på flere måter, og ofte kan et grundig og detaljert svar på klagegrunnen gi tilstrekkelig informasjon til at nemnda kan behandle spørsmålet uten at de taushetsbelagte opplysningene oppgis.