Dokumentasjon som må legges ved tilsvaret

Legg ved alle dokumenter som er relevante i saken. Vær likevel oppmerksom på at selv om dere er klaget inn for KOFA gjelder din lovbestemte taushetsplikt uavhengig av dette.

Vedlegg også følgende dokumenter (såfremt de ikke var vedlagt klagen):

  • Kunngjøringen i DOFFIN-databasen
  • Konkurransegrunnlaget (du kan la være å sende eventuelle vedlegg dersom de ikke er relevante for saken)
  • Anskaffelsesprotokoll