Prioriterte saker

KOFA prioriterer saker der oppdragsgiver avventer kontraktsinngåelsen inntil KOFA har behandlet saken, eller inntil en bestemt dato. Prioriterte saker behandles normalt i løpet av to måneder.

Det er opp til oppdragsgiveren om kontraktsinngåelse skal avventes. Oppdragsgiver kan også bli pålagt en utsettelse av domstolen ved en midlertidig forføyning. Ta kontakt med domstolen for nærmere informasjon om dette.

Rundt en fjerdedel av sakene KOFA behandler er prioriterte saker.

Saker der kontrakt er inngått behandles hovedsakelig i kronologisk rekkefølge. Et vanlig unntak er klager som sekretariatet mener må avvises. Trykk her for å lese om saksbehandlingstiden for saker som ikke er prioriterte.