Gå til innhold

Utvalgte saker

Dato Saknr. Tittel Beskrivelse
04.03.2013 2013/21 Første sak om den nye begrunnelsesplikten I sak 2013/21 behandlet klagenemnda for første gang den nye begrunnelsesregelen i forskriften § 11-14 (1) som gjelder for anskaffelser som er kunngjort etter 1. juli 2012. Det skal nå kun gis én begrunnelse i motsetning til før endringene, hvor man først måtte gi én begrunnelse uoppfordret, og én til på oppfordring.
26.07.2011 2011/206 Når har man avvisningsplikt ved grov korrupsjon? Klagenemnda har avgjort en sak som sier noe om hvor strengt oppdragsgiver må håndheve de obligatoriske avvisningsreglene ved korrupsjon, og om avvisning kan unngås ved "self-cleaning" tiltak.
18.10.2021 2021/1901
1 3 4 5