Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Ønsker du å klage på en offentlig anskaffelse? Eller har du oppdaget at en oppdragsgiver har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse?

Klagenemnda for offentlige anskaffelser håndterer klager som gjelder brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Her kan du lese om hvordan du går frem for å klage.

Ikon for KOFA KOFA

Les mer om Klagenemnda for offentlige anskaffelser – KOFA.

Ikon for Levere klage Levere klage

Før du klager
Skrive klage / Mal for klage
Sende klage

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Når du mottar en klage
Frister
Saksbehandlingstid

Saker og aktuelt fra KOFA

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Innklaget
28.09.2023 2023/357 Nord-Fron kommune
Ikke brudd på regelverket
26.09.2023 2023/545 Kristiansund kommune
Ikke brudd på regelverket
26.09.2023 2023/460 Larvik kommune
Brudd på regelverket
25.09.2023 2023/418 Sykehusinnkjøp HF
Ikke brudd på regelverket
21.09.2023 2023/193 Bergen kommune
Brudd på regelverket