Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Ønsker du å klage på en offentlig anskaffelse? Eller har du oppdaget at en oppdragsgiver har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse?

Klagenemnda for offentlige anskaffelser håndterer klager som gjelder brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Her kan du lese om hvordan du går frem for å klage.

Ikon for KOFA KOFA

Les mer om Klagenemnda for offentlige anskaffelser – KOFA.

Ikon for Levere klage Levere klage

Før du klager
Skrive klage / Mal for klage
Sende klage

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Når du mottar en klage
Frister
Saksbehandlingstid

Saker og aktuelt fra KOFA

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Innklaget
05.04.2024 2024/213 Arbeids- og velferdsetaten
Trukket
05.04.2024 2024/397 Larvik kommune
Trukket
03.04.2024 2023/797 Bergen kommune
Ikke brudd på regelverket
02.04.2024 2023/812 DFØ
Vedtak om overtredelsesgebyr
22.03.2024 2024/66 Statsbygg
Brudd på regelverket