Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Ønsker du å klage på en offentlig anskaffelse? Eller har du oppdaget at en oppdragsgiver har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse?

Klagenemnda for offentlige anskaffelser håndterer klager som gjelder brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Her kan du lese om hvordan du går frem for å klage.

Ikon for KOFA KOFA

Les mer om Klagenemnda for offentlige anskaffelser – KOFA.

Ikon for Levere klage Levere klage

Før du klager
Skrive klage / Mal for klage
Sende klage

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Når du mottar en klage
Frister
Saksbehandlingstid

Saker og aktuelt fra KOFA

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Innklaget
15.05.2024 2023/853 Nordre Follo kommune
Ikke brudd på regelverket
15.05.2024 2023/1192 NAV Rogaland
Brudd på regelverket
14.05.2024 2023/695 Stavanger kommune
Ikke brudd på regelverket
14.05.2024 2023/1000 Overhalla kommune
Brudd på regelverket
14.05.2024 2023/1226 Buskerud fylkeskommune (tidligere Viken fylkeskommune)
Ikke brudd på regelverket