Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Ønsker du å klage på en offentlig anskaffelse? Eller har du oppdaget at en oppdragsgiver har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse?

Klagenemnda for offentlige anskaffelser håndterer klager som gjelder brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Her kan du lese om hvordan du går frem for å klage.

Ikon for KOFA KOFA

Les mer om Klagenemnda for offentlige anskaffelser – KOFA.

Ikon for Levere klage Levere klage

Før du klager
Skrive klage / Mal for klage
Sende klage

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Når du mottar en klage
Frister
Saksbehandlingstid

Saker og aktuelt fra KOFA

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Innklaget
18.06.2024 2024/570 Stavanger kommune
Ikke brudd på regelverket
14.06.2024 2023/1169 Holmestrand kommune
Brudd på regelverket
13.06.2024 2023/862 Det Digitale Vestre Agder
Ikke brudd på regelverket
12.06.2024 2024/67 Vinmonopolet
Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
12.06.2024 2024/558 Bærum kommune
Brudd på regelverket