Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer er en uavhengig klagenemnd oppnevnt av Kulturdepartementet. Nemnda ble opprinnelig oppnevnt for perioden 1. desember 2020 til 1. desember 2021, men ble senere forlenget frem til 31. desember 2023. Nemnda skal behandle klager over enkeltvedtak Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet har fattet etter forskriftene som gjelder kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører samt forskrift om stimuleringsordningen.

Ikon for Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Les meir om Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Ikon for Statistikk Statistikk

Sjå statistikk for Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Sjå saksgangen til Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
05.09.2023 2023/0423 Dirty Old Town Aktiesælskab AS
Klager får delvis medhold
06.07.2023 2023/271 Europafilm AS
Klagen tas ikke til følge
06.07.2023 2023/346 Shakers Kristiansand AS
Klager får delvis medhold
06.07.2023 2023/378 Alive Produksjoner AS
Klager får delvis medhold
06.06.2023 2022/0202 United Stage Artist Norge AS
Klagen tas ikke til følge