Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 54

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
26.04.2023 2023/211 Privatperson Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort ADKV
10.05.2023 2023/222 Cover Brands AS Krav om dekning av sakskostnader Kravet tas delvis til følge Forvaltningsloven Avgjort ADKV
10.05.2023 2023/216 Blivakker.no AS Krav om dekning av sakskostnader Kravet tas til følge Forvaltningsloven Avgjort ADKV
14.06.2023 2023/311 Betong Norge Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort ADKV
27.10.2023 2023/399 Thomas Holstad Villedende/uriktig handelspraksis Klagen tas delvis til følge Markedsføringsloven Avgjort ADKV
27.06.2023 2023/420 Snapfix (Ernis Norway AS) Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven, Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort ADKV
27.06.2023 2023/421 Simone Binaghi Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven, Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort ADKV
05.12.2023 2023/603 Nuax AS Annet Klagen tas delvis til følge Markedsføringsloven Avgjort ADKV
10.10.2023 2023/816 Karl Ivar Larsen Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven, Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort ADKV
27.10.2023 2023/921 Fkort AS Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven, Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort ADKV