Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 54

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
27.06.2023 2023/420 Snapfix (Ernis Norway AS) Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven, Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort ADKV
27.06.2023 2023/421 Simone Binaghi Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven, Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort ADKV
24.08.2023 2023/618 Watch Media Norway AS Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort MAPA
10.10.2023 2023/816 Karl Ivar Larsen Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven, Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort ADKV
27.10.2023 2023/921 Fkort AS Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven, Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort ADKV
04.04.2024 2024/307 Forbrukerrådet Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven, Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort ADKV
13.05.2020 2020/319 Nordic Cigars AS Alkohol- eller tobakksreklame Klagen tas ikke til følge Tobakksskadeloven Avgjort NNNN
03.06.2020 2020/422 M. Sørensen AS Alkohol- eller tobakksreklame Klagen tas ikke til følge Tobakksskadeloven Avgjort NNNN
17.02.2020 2020/13 Imperial Tobacco Norway AS Alkohol- eller tobakksreklame Klagen tas ikke til følge Tobakksskadeloven Avgjort NNNN
21.12.2020 2020/1211 Sigarcom AS Alkohol- eller tobakksreklame Klagen tas ikke til følge Tobakksskadeloven Avgjort NNNN