Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 56

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
27.02.2022 2022/151 Joakim Sørbø Snerte Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort KRCL
19.04.2022 2022/626 Leiv Prestegård Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort KRCL
08.07.2022 2022/729 Route66usa Info AS og Arve Stallvik Urimelig handelspraksis, Villedende/uriktig handelspraksis, Krav til dokumentasjon Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven, Pakkereiseloven Avgjort KRCL
02.12.2022 2022/944 Agva Kraft AS og Finn Erik Gaarder Arctander Urimelig handelspraksis, Villedende/uriktig handelspraksis, Krav til dokumentasjon Klagen tas delvis til følge Markedsføringsloven Avgjort KRCL
06.12.2022 2022/966 Nordlysenergi AS og Stefan Manov Urimelig handelspraksis, Villedende/uriktig handelspraksis, Krav til dokumentasjon Klagen tas delvis til følge Markedsføringsloven Avgjort KRCL
02.12.2022 2022/967 Motkraft AS Urimelig handelspraksis, Villedende/uriktig handelspraksis, Krav til dokumentasjon Klagen tas delvis til følge Markedsføringsloven Avgjort KRCL
23.10.2022 2022/1323 Glass og Fasadeforeningen Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort ADKV
09.03.2023 2022/1385 Blivakker.no AS Villedende/uriktig handelspraksis Klagen tas delvis til følge Markedsføringsloven Avgjort ADKV
09.03.2023 2022/1386 Blush AS Villedende/uriktig handelspraksis Klagen tas delvis til følge Markedsføringsloven Avgjort ADKV
09.03.2023 2022/1387 Cover Brands AS Villedende/uriktig handelspraksis Klagen tas delvis til følge Markedsføringsloven Avgjort ADKV