Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 54

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
16.06.2021 2021/998 Tron Egil Høyrem Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort KRCL
28.04.2021 2021/349 Sports Nutrition AS Forbudet mot skjult reklame, Urimelig handelspraksis, Villedende/uriktig handelspraksis Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven Avgjort KRCL
28.04.2021 2021/645 Elling André Lillefuhr og Carsten Teigland Lygre Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort KRCL
10.03.2021 2021/366 Jostein Knoph Larsen Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort KRCL
21.12.2020 2020/1211 Sigarcom AS Alkohol- eller tobakksreklame Klagen tas ikke til følge Tobakksskadeloven Avgjort NNNN
12.11.2020 2020/1232 Arve Kleiven Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort NNNN
22.10.2020 2020/687 Vitability AS Urimelig handelspraksis, Villedende/uriktig handelspraksis, Aggressiv handelspraksis, Krav til dokumentasjon Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven Avgjort NNNN
23.09.2020 2020/563 Visjon TV & Webshop AS Urimelig handelspraksis, Villedende/uriktig handelspraksis, Aggressiv handelspraksis, Krav til dokumentasjon Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven Avgjort NNNN
23.06.2020 2020/615 Norsk Bildelsenter AS Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort NNNN
03.06.2020 2020/422 M. Sørensen AS Alkohol- eller tobakksreklame Klagen tas ikke til følge Tobakksskadeloven Avgjort NNNN