Energiklagenemnda

Energiklagenemnda er en uavhengig klagenemnd som behandler klager over enkeltvedtak Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fatter.

Ikon for Energiklagenemnda Energiklagenemnda

Les mer om Energiklagenemnda

Ikon for Regelverk Regelverk

Se regelverk for Energiklagenemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Se saksgangen til Energiklagenemnda

Saker og aktuelt

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
11.03.2024 2023/1160 DR Nyheder Klage på helt eller delvis avslag om innsyn Klagen tas ikke til følge Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) Avgjort JOAS
18.03.2024 2024/0064 Vissi AS Klage over avslag på dispensasjon fra leveringsplikt Klagen tas ikke til følge Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) Avgjort JOAS
21.03.2024 2024/0108 Clemens Kraft AS, klagemotpart: Kystnett AS Klage over vedtak om anleggsbidrag Klagen tas ikke til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort SATO
23.01.2024 2024/0173 Nscale Glomfjord AS, Yara Norge AS og ACDC Glomfjord AS Klage over vedtak i uenighet om brudd på tilknytningsplikten Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet SULE
09.04.2024 2024/0193 Elvia AS, klagemotpart: Statnett SF Klage over vedtak i uenighetssak om hvem som er ansvarlig konsesjonær for avbrudd til sluttbrukere Klagen tas ikke til følge Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL) Avgjort MATA
06.03.2024 2024/0329 Boliden Odda AS Klage på vedtak om overtredelsesgebyr Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet MATA
21.03.2024 2024/0403 Eramet Norway AS, klagemotpart: Lede AS Uenighet om tariffering Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet MATA
26.04.2024 2024/0417 Privatperson, klagemotpart: Fagne AS Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler og innkreving av avlesningsgebyr Klagen tas ikke til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort MATA
30.04.2024 2024/694 Privatperson, klagemotpart: BKK AS Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet MATA
08.05.2024 2024/753 Privatperson, klagemotpart: Etna Nett AS Uenighet om tariffering Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet MATA