Energiklagenemnda

Energiklagenemnda er en uavhengig klagenemnd som behandler klager over enkeltvedtak Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fatter.

Ikon for Energiklagenemnda Energiklagenemnda

Les mer om Energiklagenemnda

Ikon for Regelverk Regelverk

Se regelverk for Energiklagenemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Se saksgangen til Energiklagenemnda

Saker og aktuelt

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
16.01.2023 2022/1378 privatperson, klagemotpart: Elvia AS Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler Klagen tas ikke til følge Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Avgjort INAR
31.01.2023 2022/1419 Privatperson, klagemotpart: MørenettAS Klage vedrørende tariff for ikke-fjernavleste måleverdier Klagen tas ikke til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort SATO
29.01.2023 2022/1562 Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (SiT) Klage over vedtak i uenighetssak om fellesmåling Klagen tas ikke til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort SATO
31.01.2023 2022/1589 EPEX SPOT SE Klage på vedtak om avslag på søknad om markedsplasskonsesjon for drift av handelsløsning på North Sea Link Klagen tas ikke til følge Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) Avgjort ALBS
01.03.2023 2022/1658 Fagne AS Klage på avslag på søknad om prosjektdeltakelse i finansieringsordning for FoU Klagen tas ikke til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort INAR
17.03.2023 2022/1684 AOV Eigedom AS, klagemotpart: Sygnir AS Klage over avvisningsvedtak Klagen tas til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort INAR
23.12.2022 2022/1654 Tensio TS AS Klage på vedtak om inntektsramme Klagen tas ikke til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort ALBS
13.04.2023 2023/0165 Privatperson, klagemotpart: BKK AS Klage vedrørende tariff for ikke-fjernavleste måleverdier Klagen tas ikke til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort MATA
16.06.2023 2023/0173 Privatperson, klagemotpart: Elvia AS Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler og innkreving av avlesningsgebyr Klagen tas ikke til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort SATO
14.06.2023 2023/0208 Elvia AS, klagemotpart: Ruter AS Klage over vedtak om anleggsbidrag Klagen tas til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort INAR