Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 74

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
02.04.2024 2024/296 Rådgivende sak Trondheim kommune Ulovlig tildelingskriterium Innkommet CAES
18.04.2024 2024/595 Gebyrsak Halden kommune Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet CAES
29.02.2024 2024/256 Gebyrsak Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon De generelle kravene i § 4, Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet DAEI
04.03.2024 2024/320 Rådgivende sak Bergen kommune Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av tilbud Innkommet DAEI
04.03.2024 2024/321 Rådgivende sak Bergen kommune Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av tilbud Innkommet DAEI
04.03.2024 2024/241 Rådgivende sak Helse Sør-Øst RHF Avvisning av tilbud Innkommet DAEI
21.03.2024 2024/360 Rådgivende sak Oslobygg KF Innkommet DAEI
29.02.2024 2024/577 Gebyrsak Helse og Omsorgsdepartementet De generelle kravene i § 4, Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet DAEI
24.04.2024 2024/615 Prioritert rådgivende sak Alta kommune Innkommet DAEI
30.04.2024 2024/721 Rådgivende sak Ulstein kommune Evaluerings- eller prismodell, Tilbudsevaluering Innkommet DAEI