Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 56

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
02.06.2023 2023/401 Gebyrsak Trondheim kommune Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
06.06.2023 2023/409 Rådgivende sak Åfjord kommune Tildelingsevaluering Innkommet JOHJ
07.06.2023 2023/382 Gebyrsak Hå kommune Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet JOHJ
12.06.2023 2023/418 Prioritert rådgivende sak Sykehusinnkjøp HF Tildelingsevaluering Innkommet JOGJ
14.06.2023 2023/422 Rådgivende sak Bane NOR SF Tildelingsevaluering Innkommet CAES
16.06.2023 2023/428 Gebyrsak Løten kommune Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet JOHJ
20.06.2023 2023/451 Rådgivende sak Arendal kommune Avlysning/totalforkastelse Innkommet OLOT
22.06.2023 2023/462 Rådgivende sak Lillesand kommune Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Innkommet OLOT
23.06.2023 2023/464 Prioritert rådgivende sak Kinn kommune Avvisning av tilbud Innkommet JOHJ
28.06.2023 2023/503 Rådgivende sak Sandnes kommune De generelle kravene i § 4 Innkommet JOHJ