Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4084

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
27.01.2021 2020/621 Gebyrsak Hammerfest Arena AS Ulovlig direkte anskaffelse, Vedståelse Ikke brudd på regelverket Avgjort TOSI
10.03.2021 2020/724 Rådgivende sak Statnett SF Feil i/uklart konkurransegrunnlag Ikke brudd på regelverket Avgjort TOSI
26.03.2021 2020/731 Gebyrsak Ålesundregionens Havnevesen Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket Avgjort TOSI
26.11.2020 2020/718 Prioritert rådgivende sak Helse Førde HF Annet Avvist - uhensiktsmessig for behandling Avgjort TOSI
15.12.2020 2020/528 Rådgivende sak Forsvarsdepartementet Avklaring eller retting av tilbud, Avvisning av tilbud Ikke brudd på regelverket Avgjort TOSI
18.02.2021 2020/894 Rådgivende sak Levanger kommune Tildelingsevaluering Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort TOSI
12.05.2021 2020/908 Rådgivende sak Målselv kommune De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort TOSI
01.07.2021 2020/946 Rådgivende sak Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF Avvisning av tilbud, Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort TOSI
04.05.2021 2020/886 Rådgivende sak Valle kommune Avvisning av tilbud Brudd på regelverket Avgjort TOSI
08.03.2022 2021/34 Gebyrsak Sunnfjord kommune Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort TOSI