Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 57

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
10.07.2023 2023/544 Gebyrsak Helse Sør-Øst RHF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet JOGJ
10.07.2023 2023/545 Prioritert rådgivende sak Kristiansund kommune Avlysning/totalforkastelse Innkommet JOGJ
10.07.2023 2023/546 Rådgivende sak Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst Feil i/uklart konkurransegrunnlag Innkommet JOGJ
07.02.2023 2023/55 Gebyrsak Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Innkommet OLOT
12.07.2023 2023/565 Rådgivende sak Bergen kommune Avvisning av tilbud, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon Innkommet OLOT
13.07.2023 2023/568 Gebyrsak Tromsø Offentlige Parkering AS Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet SATO
19.07.2023 2023/587 Rådgivende sak Politiets fellestjenester Avvisning av leverandør Innkommet JOGJ
14.08.2023 2023/590 Rådgivende sak Vestall AS Avvisning av leverandør Innkommet daei
28.07.2023 2023/600 Rådgivende sak KinoNor De generelle kravene i § 4, Forhandlingsforbud Innkommet OLOT
29.08.2023 2023/601 Rådgivende sak Hitra kommune Tildelingsevaluering Innkommet MAUL