Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 44

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
08.12.2022 2022/1670 Prioritert rådgivende sak Suldal kommune Tildelingsevaluering Innkommet SYMA
07.12.2022 2022/1678 Prioritert rådgivende sak Innlandet fylkeskommune De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering Innkommet OLOT
15.12.2022 2022/1688 Rådgivende sak Forsvarsmateriell Konkurranseform, Annet Innkommet SYMA
16.12.2022 2022/1696 Rådgivende sak Statens Vegvesen Avvisning av leverandør Innkommet JAFR
16.12.2022 2022/1697 Rådgivende sak Helse Stavanger HF Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering Innkommet OLOT
20.12.2022 2022/1795 Prioritert rådgivende sak Gran kommune Avvisning av tilbud Innkommet ANVA
21.12.2022 2022/1797 Prioritert rådgivende sak Tromsø kommune Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Innkommet JAFR
30.12.2022 2022/1807 Gebyrsak Gloppen kommune Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
29.12.2022 2022/1810 Rådgivende sak Oslo kommune Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av tilbud, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering Innkommet JOHJ
15.02.2022 2022/290 Gebyrsak Sortland kommune Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet ANVA