Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 55

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
03.11.2023 2023/253 Gebyrsak Helse Bergen HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
03.11.2023 2023/253 Gebyrsak Sykehuset i Vestfold HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
21.12.2023 2023/1223 Rådgivende sak Oslo kommune v/ Oslobygg KF De generelle kravene i § 4, Endring av konkurransegrunnlag, Evaluerings- eller prismodell, Feil i/uklart konkurransegrunnlag Innkommet JUVA
20.12.2023 2023/1196 Rådgivende sak Forsvarets logistikkorganisasjon FLO Avlysning/totalforkastelse Innkommet ASPE
09.01.2024 2024/66 Prioritert rådgivende sak Statsbygg Tilbudsevaluering Innkommet ASPE
04.01.2024 2024/39 Prioritert rådgivende sak Innherred Anskaffelser KO Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Innkommet CAES
11.01.2024 2024/59 Rådgivende sak Statens vegvesen Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innkommet MIHE
18.01.2024 2024/0129 Rådgivende sak Statens vegvesen Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, Tildelingsevaluering Innkommet MAUL
26.01.2024 2024/156 Prioritert rådgivende sak Finnmark fylkeskommune De generelle kravene i § 4 Innkommet DAEI
08.02.2024 2024/183 Rådgivende sak Ringerike kommune Tilbudsevaluering Innkommet DAEI