Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 44

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
29.07.2021 2021/1181 Gebyrsak Bodø Pensjonskasse Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
29.07.2021 2021/1182 Gebyrsak Bodø Pensjonskasse Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet JAFR
10.11.2021 2021/1924 Gebyrsak Bodø kommune Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet JAFR
02.12.2022 2022/1660 Prioritert rådgivende sak Berlevåg kommune m.fl. Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av tilbud, Endring av konkurransegrunnlag, Feil i/uklart konkurransegrunnlag Innkommet ANVA
1 3 4 5