Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4099

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
01.09.2003 2003/84 Rådgivende sak Tromsø kommune Annet Brudd på regelverket Avgjort ABJ
14.08.2003 2003/85 Rådgivende sak Kristiansand kommune Ulovlig direkte anskaffelse Brudd på regelverket Avgjort ABJ
09.08.2003 2003/86 Rådgivende sak Jernbaneverket Norsk Jernbanemuseum Habilitet Brudd på regelverket Avgjort ABJ
05.06.2003 2003/88 Rådgivende sak Forsvarsbygg Begrunnelse Brudd på regelverket Avgjort ABJ
19.06.2003 2003/93 Rådgivende sak Målselv kommune Annet Ikke brudd på regelverket Avgjort ABJ
04.06.2003 2003/94 Rådgivende sak Alta kommune Annet Brudd på regelverket Avgjort ABJ
26.06.2003 2003/97 Rådgivende sak Sykehuset i Vestfold Annet Brudd på regelverket Avgjort ABJ
24.01.2005 2004/28 Rådgivende sak Enova SF Habilitet, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort ABJ
29.03.2004 2004/47 Rådgivende sak Helse Vest Avvisning av leverandør Brudd på regelverket Avgjort ABJ
29.01.2007 2006/20 Rådgivende sak Kristiansand kommune Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort ABJ