Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 28

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
21.12.2022 2022/1796 Trannel International Limited Annet Lov om lotterier (lotteriloven) Innkommet ALBS
03.02.2023 2023/45 Stiftelsen Varmestuens Venner Lotteriverdig organisasjon Lov om lotterier (lotteriloven), Forskrift om Lotteritilsynet og Lotteriregisteret Innkommet ADKV
06.02.2023 2023/46 Åsen Vel Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet ADKV
06.02.2023 2023/51 Stiftinga Bjørdalsfondet Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet ADKV
08.02.2023 2023/58 Blå Kors - Håpets Havn Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet ADKV
09.02.2023 2023/61 Stiftelsen den siste viking Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet ADKV
09.02.2023 2023/62 Nausthylla båt og Velforening Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet ADKV
10.02.2023 2023/79 Hesthamar Skrivargard Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet ADKV
20.02.2023 2023/101 Oslo Quartet Series Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet ADKV
20.02.2023 2023/102 Vestsiå Turlag Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet ADKV