Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 44

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
16.02.2024 2024/255 Vikene Vel Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg Innkommet JOKR
26.02.2024 2024/294 NOK. SØR-VEST Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
27.02.2024 2024/295 Junior- og Barneorganisasjonen Juba Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
23.02.2024 2024/306 Varodd Svømmeklubb og Reistadløpet AS Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
01.03.2024 2024/314 Trevarefest Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
04.03.2024 2024/318 Bru og Sokn Bedehus Redusert søknadsbeløp Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
04.03.2024 2024/0319 Sunndalsøra Småbåtlag Redusert søknadsbeløp Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
05.03.2024 2024/325 Ringstad Båtforening Redusert søknadsbeløp Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
12.03.2024 2024/361 NOAH - For dyrs rettigheter Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
13.03.2024 2024/371 Stiftelsen Crux Redusert søknadsbeløp Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
1 2 3 5