Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 50

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
24.05.2024 2024/825 Melbo Musikkforening Frivillig virksomhet Lov om pengespill (pengespilloven) Innkommet LITH
02.04.2024 2024/490 Stiftelsen Vestnorsk Jazzsenter Redusert søknadsbeløp Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet KARS
01.03.2024 2024/314 Trevarefest Frivillig virksomhet, Næringsinteresser Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
04.03.2024 2024/0319 Sunndalsøra Småbåtlag Redusert søknadsbeløp Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
13.03.2024 2024/371 Stiftelsen Crux Redusert søknadsbeløp Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
19.03.2024 2024/392 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Offentlige oppgaver Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
19.03.2024 2024/393 IOGT i Norge Offentlige oppgaver Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
20.03.2024 2024/395 IOGT i Norge Offentlige oppgaver Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping Innkommet JOKR
25.03.2024 2024/0415 A-LARM bruker og pårørende organisasjon for åpenhet om rus og behandling Redusert søknadsbeløp Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
25.03.2024 2024/416 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Offentlige oppgaver Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping Innkommet JOKR
1 2 3 5