Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 27

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
21.12.2022 2022/1796 Trannel International Limited Annet Lov om lotterier (lotteriloven) Innkommet ALBS
20.03.2023 2023/197 Stiftelsen Gamle Tønsberg Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet ADKV
21.03.2023 2023/205 BSI Padling Redusert søknadsbeløp Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet ADKV
28.03.2023 2023/218 Holt Økopark Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet ADKV
29.03.2023 2023/220 Foreningen Ridderrennet Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet ADKV
10.05.2023 2023/321 Link Bingo AS Bingotillatelse Lov om pengespill (pengespilloven), Forskrift om pengespill (pengespillforskriften) Innkommet ADKV
10.05.2023 2023/322 Fontenehus Norge Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet ADKV
10.05.2023 2023/327 Fontenehuset Arendal Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet ADKV
10.05.2023 2023/328 Fontenehuset Asker Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet ADKV
10.05.2023 2023/329 Stiftelsen Fontenehuset Bergen Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet ADKV