Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 44

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
22.04.2024 2024/604 Lauvøyfjorden Båtforening Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, Ny-, på- og ombyggingskostnader, Privatøkonomiske interesser Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
12.04.2024 2024/574 Samspill International Music Network Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, Næringsorganisasjon, Yrkesorganisasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
04.04.2024 2024/525 Oslo Maritime Kulturhavn Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, Frivillig virksomhet, Utleie Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
14.05.2024 2024/790 Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, Frivillig virksomhet, Offentlige oppgaver Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
02.05.2024 2024/703 Youth Activity Organization Worldwide Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, Manglende innsending av etterspurte opplysninger Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
02.05.2024 2024/704 Ronald McDonalds Barnefond Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, Manglende innsending av etterspurte opplysninger Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
17.04.2024 2024/588 Polsk-Norsk Norsk-Polsk Kulturforening Samhold Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, ikke-demokratisk forening Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
22.04.2024 2024/608 Stiftelsen Evangeliesenteret Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, Offentlige oppgaver Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
22.04.2024 2024/607 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, Offentlige oppgaver Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
30.04.2024 2024/700 Et Slag av Gangen Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, Offentlige oppgaver Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
1 2 3 5