Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 48

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
20.03.2024 2024/395 IOGT i Norge Redusert søknadsbeløp Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping Innkommet JOKR
25.03.2024 2024/416 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Redusert søknadsbeløp Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping Innkommet JOKR
02.04.2024 2024/497 Mental Helse Redusert søknadsbeløp Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping Innkommet JOKR
16.05.2024 2024/810 Tiergarten Marketing Ltd Annet Lov om pengespill (pengespilloven) Innkommet JOKR
16.05.2024 2024/811 Baris Entertainment AS Annet Lov om pengespill (pengespilloven) Innkommet JOKR
16.05.2024 2024/812 Viken Underholdning AS Annet Lov om pengespill (pengespilloven) Innkommet JOKR
26.02.2024 2024/294 NOK. SØR-VEST Frivillig virksomhet Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
27.02.2024 2024/295 Junior- og Barneorganisasjonen Juba Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
23.02.2024 2024/306 Varodd Svømmeklubb og Reistadløpet AS Annet Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
01.03.2024 2024/314 Trevarefest Frivillig virksomhet, Næringsinteresser Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
1 2 3 5