Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 50

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
12.03.2024 2024/361 NOAH - For dyrs rettigheter ikke-demokratisk forening Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOAS
02.04.2024 2024/487 Kultur for Folket Lukket organisasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOAS
17.04.2024 2024/588 Polsk-Norsk Norsk-Polsk Kulturforening Samhold ikke-demokratisk forening Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOAS
22.04.2024 2024/604 Lauvøyfjorden Båtforening Private kostnader Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOAS
01.03.2024 2024/314 Trevarefest Frivillig virksomhet, Næringsinteresser Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
04.03.2024 2024/0319 Sunndalsøra Småbåtlag Redusert søknadsbeløp Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
13.03.2024 2024/371 Stiftelsen Crux Redusert søknadsbeløp Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
19.03.2024 2024/392 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Offentlige oppgaver Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
19.03.2024 2024/393 IOGT i Norge Offentlige oppgaver Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
20.03.2024 2024/395 IOGT i Norge Offentlige oppgaver Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping Innkommet JOKR
1 2 3 5