Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 54

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
21.12.2020 2020/1211 Sigarcom AS Alkohol- eller tobakksreklame Klagen tas ikke til følge Tobakksskadeloven Avgjort NNNN
26.05.2020 2020/357 Elling André Lillefuhr Saklig klageinteresse Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven Avgjort NNNN
23.09.2020 2020/563 Visjon TV & Webshop AS Urimelig handelspraksis, Villedende/uriktig handelspraksis, Aggressiv handelspraksis, Krav til dokumentasjon Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven Avgjort NNNN
22.10.2020 2020/687 Vitability AS Urimelig handelspraksis, Villedende/uriktig handelspraksis, Aggressiv handelspraksis, Krav til dokumentasjon Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven Avgjort NNNN
28.04.2021 2021/349 Sports Nutrition AS Forbudet mot skjult reklame, Urimelig handelspraksis, Villedende/uriktig handelspraksis Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven Avgjort KRCL
02.12.2022 2022/944 Agva Kraft AS og Finn Erik Gaarder Arctander Urimelig handelspraksis, Villedende/uriktig handelspraksis, Krav til dokumentasjon Klagen tas delvis til følge Markedsføringsloven Avgjort KRCL
06.12.2022 2022/966 Nordlysenergi AS og Stefan Manov Urimelig handelspraksis, Villedende/uriktig handelspraksis, Krav til dokumentasjon Klagen tas delvis til følge Markedsføringsloven Avgjort KRCL
02.12.2022 2022/967 Motkraft AS Urimelig handelspraksis, Villedende/uriktig handelspraksis, Krav til dokumentasjon Klagen tas delvis til følge Markedsføringsloven Avgjort KRCL
09.03.2023 2022/1385 Blivakker.no AS Villedende/uriktig handelspraksis Klagen tas delvis til følge Markedsføringsloven Avgjort ADKV
09.03.2023 2022/1386 Blush AS Villedende/uriktig handelspraksis Klagen tas delvis til følge Markedsføringsloven Avgjort ADKV