Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 56

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
28.04.2021 2021/349 Sports Nutrition AS Forbudet mot skjult reklame, Urimelig handelspraksis, Villedende/uriktig handelspraksis Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven Avgjort KRCL
10.03.2021 2021/366 Jostein Knoph Larsen Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort KRCL
28.04.2021 2021/645 Elling André Lillefuhr og Carsten Teigland Lygre Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort KRCL
18.06.2021 2021/972 Jens Kratholm Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort KRCL
16.06.2021 2021/974 Bjørn Iversen Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort KRCL
16.06.2021 2021/998 Tron Egil Høyrem Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort KRCL
01.09.2021 2021/1069 Happy Price Everyday AS Avvisning av klage Klagen tas ikke til følge Forvaltningsloven Avgjort KRCL
08.07.2021 2021/1141 Natur og Ungdom, Föreningen Greenpeace Norden og Naturvernforbundet Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort KRCL
26.12.2021 2021/1947 Route66usa Info AS og Arve Stallvik Villedende/uriktig handelspraksis, Urimelige avtalevilkår Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven, Pakkereiseloven Avgjort KRCL
27.02.2022 2022/56 Kjell Jensen Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort KRCL